Dream Teen 2020 - (Equality Education)

Dream Teen 2020 - (Equality Education)


Teen's Name
Abril Arnau Puig
Teen's Grade
10th
Teen's Dream

El meu somni és tenir qualitat educativa a tot el món.

The UN SDG my dream most relates to